Tereza Hradilková a kol. – Nepřestávej

 • Koupit vstupenky

 • Koncept, choreografie: Tereza Hradilková

  Interpretace: Tereza Hradilková
  
Dramaturgie: Lukáš Jiřička

  Hudba: Floex, Antonio Vivaldi 

  Světelný design: Zuzana Režná

  Technická spolupráce: Jonáš Svatoš
  
Kostým: Marjetka Kürner Kalous
  
Produkce: Veronika Hladká
  
Producent: Jakub Hradilek

  Koprodukce: Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec, Studio Truhlárna, Centre
national de la dance Pantin, České centrum Paříž, Švestkový Dvůr

  Za podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní město Praha, Nadace Život umělce


  Speciální poděkování: Jan Horák

  Poděkování: Jan Bubák, Jean Gaudin, Fabienne Haber


  délka představení: 35 minut

   

  Klidným pohledem přejít sál,

  zatajit dech,

  pozvednout ruku,

  počkat na ticho a zkrotit neklid, určit tempo, podmanit si pozornost a přítomnost držet pevně v rukách.

  Teď!

  Tereza Hradilková ve svém novém projektu „Nepřestávej“ pokouší možnosti vyjádření neuchopitelného světa hudby, vášně, sexuality.. Výchozím bodem k tomuto tématu je postava dirigenta, tedy člověka, který má na první pohled ke světu hudby automaticky klíč. Hradilková zpřítomňuje touhu po ovládnutí hudby, zajímají ji okamžiky, kdy má situaci pod kontrolou, ještě více ale kdy je hudba (vášeň) dominující a fyzická exprese je na první pohled v disharmonii.

  Ptá se, kdy a jak přejímáme roli dirigenta v našich životech, jak moc držíme vášeň ve svých rukách a kdy naopak vášeň drží pod nadvládou nás.  Kdo je dirigent uvnitř nás?

   

  Uvedení v rámci festivalu TANEC PRAHA 2019.

  premiéra: 21. 12. 2018