Strange Songs

 • Koupit vstupenky • Strange Songs jsou koncertem, ve kterém se objevuje řada zvláštních písní. Roztříštěním, dekonstrukcí, „zcizením“ a zintenzivněním hlasu se objevuje hyperfyzický zpěv, který se může stát cestou k tanci. Každá píseň a hlas, který se objeví, vytváří určitou situaci, způsob, jak tančit, zhmotnit dočasnou identitu nebo charakter. Použitím a vyvoláním různých hlasů je určován konkrétní obsah. Referenčním rámcem v Strange Songs jsou písně různých žánrů existujících v naší kultuře: rozlišující techniky zpěvu použité v těchto písních, jejich specifické funkce a různé formy jejich inscenování. Árie a opera jako klasické formy ztvárnění lidského afektu, punkové písně jako forma odporu, žalozpěvy jako hudební způsoby pláče, rapové písně jako politický hlas, heavy metal jako afirmace intenzity, hluku a křiku. Tyto písně jsou formou komunikace. Vedle zprostředkování obsahu a smyslu mají také schopnost oslovit „věc o sobě“ – to, co nelze vyjádřit slovy. Strange songs jsou smyslovým monologem, který se pohybuje na rovině osobní a politické, prosodické a whistblower, na rovině lásky a hrůzy dávající prostor jak pro zranitelné, tak pro monstrózní. Strange Songs získaly divácké ocenění Fm4 v rámci série 8tensions na festivalu ImpulsTanz ve Vídni.

   

  Idea / choreografie / performance: Claire Vianne Sobottke

  Zvuk: Tian Rotteveel

  Produkce: ehrliche Arbeit – freies Kulturbüro

   

  Produkce Claire Vivianne Sobottke v koprodukci se SOPHIENSÆLE. Finančně podpořeno Oddělením pro kulturu a Evropu města Berlín. Za podpory Pact Zollverein, Tanzhaus Zürich and HZT Berlin

  Představení se koná v rámci festivalu Malá inventura.

  foto